Helfo (opprinnelig Helseøkonomiforvaltningen) er Helsedirektoratets ytre etat, og forvalter årlig om lag 36 milliarder kroner. Dette omfatter oppgjør fra folketrygden til behandlere, leverandører og tjenesteytere, samt individuell refusjon av privatpersoners utgifter til blant annet legemidler, tannhelse og helsetjenester i utlandet.

Helfos samfunnsoppdrag er å ivareta rettighetene til helseaktører og privatpersoner og å gi informasjon og veiledning om helsetjenester.

Vår rolle

Nasjonalt kontrollsenter for innreisende.

Maskineriet har siden mars 2021 veiledet innreisende til Norge

– Det overordnede målet ved aktiviteten er å forhindre importsmitte.

– Veiledere  som beherskes 36 språk utover Norsk og Engelsk

Oppstart

 2021

Prosjekt

Veilede innreisende