UNI Pensjon og Maskineriet skal samarbeide om salg og kundeservice

Selv om UNI pensjon skal tilby markedets enkleste digitale pensjonsløsninger, har de forstått viktigheten av å alltid være tilgjengelige for kundene sine . Noen kunder trenger å snakke med et menneske .  Maskineriet  skal hjelpe UNI Pensjon med effektiv og god kundeservice.

Da Maskineriet startet sin virksomhet for over 10 år siden hadde vi utelukkende fokus på salg. De siste årene har vi vokst i rekordfart også på kundeservice.

Dette viser at Maskineriet er en attraktiv samarbeidspartner på både salg og kundeservice – Knut Nystedt

Samarbeidet skal være med å sikre høy kvalitet på kundeservicetjenester i B2B- og B2C-markedet

Vi ser frem mot spennende tider og sammen skal vi levere bransjens beste kundeopplevelser .