Nyheter

Maskineriet er klimakompensert!

Vi i Maskineriet er stolte av å kunne fortelle at vi klimakompenserer våre utslipp gjennom kjøp av klimakreditter av høy kvalitet fra KAPO. Det betyr at vi tar ansvar for vår påvirkning på klimaet, samtidig som vi jobber aktivt med å redusere våre utslipp.

Som Norges største callcenter tar vi vår rolle som ansvarlig virksomhet på alvor. Med over 400 ansatte, har vi et stort potensial for å redusere våre utslipp gjennom å implementere miljøvennlige tiltak i vår daglige drift. Vi har allerede gjennomført flere tiltak som bidrar til å redusere vårt utslipp, og vi fortsetter å se etter flere muligheter for å gjøre vår virksomhet mer bærekraftig og minimere vårt klimaavtrykk.

For å kartlegge mulighetene for utslippskutt har vi, i samarbeid med KAPO, utviklet et klimaregnskap som gir oss en oversikt over våre utslippskilder og viser oss hvor vi har mulighet til å kutte våre utslipp.

Kompenseringen av restutslipp, altså det utslippet vi ikke har klart å kutte, skjer gjennom klimakreditter av høy kvalitet. Klimakredittene sørger for at det plantes skog som tar opp tilsvarende mengde CO2 som vi er ansvarlige for å slippe ut. Kredittene er sertifisert med de strengeste standarder, og har positive effekter også utover klimagevinsten. Det skapes blant annet arbeidsplasser for lokalbefolkningen der skogen plantes, prosjektene bidrar til utdanning, og utrydningstruede dyrearter beskyttes.


«For oss er dette viktig på flere nivåer. Vi er som bedrift bevist vårt ansvar for klima og miljø, og ønsker å gjøre vår del. Samtidig ser vi at det å være en klimafokusert bedrift i mange tilfeller er et stort konkurransefortrinn. Dette gjelder både når vi skal tiltrekke oss nye kunder og nye ansatte».

Andreas Jensen, CMO Maskineriet

Maskineriet er, i tillegg til å være en klimakompensert virksomhet, Miljøfyrtårn-sertifisert. Denne sertifiseringen er en bekreftelse på vårt arbeid med å redusere vår klimapåvirkning. Vi tror at alle bedrifter har et ansvar for å ta vare på klimaet og miljøet, og vi ønsker å være et godt eksempel for andre bedrifter.

Artikkelen fortsetter under bildet.

CMO Andreas Jensen viser frem sertifikatet som bekrefter at Maskineriet har klimakompensert 138 tonn CO2.


For å sørge for at tiltak for utslippskutt og andre bærekraftoppgaver gjennomføres som planlaget har vi vårt eget bærekraftombud. Dette er en representant for de ansatte, som har som oppgave å følge opp vårt bærekraftarbeid. Bærekraftombudet har ansvar for å sørge for at våre bærekraftsmål og tiltak blir implementert og oppdatert, og at de ansatte er involvert og informert om våre bærekraftsinitiativer.

Dette betyr altså at vi har en dedikert person som jobber for å sikre at vårt bærekraftarbeid er i tråd med våre ansattes verdier og at de ansatte føler at de kan bidra til å forbedre vår bærekraftspraksis.

Vi i Maskineriet mener kombinasjonen av utslippskutt og kompensering er viktig, og oppfordrer andre bedrifter til å også ta ansvar for sitt klimagassutslipp!