Nyheter

Maskineriet AS bistår Helsedirektoratet med Nasjonalt Kontrollsenter for Innreisende

Maskineriet AS skal på vegne av Helsedirektoratet og HELFO jobbe med utgående aktiviteter på telefon, for å følge opp personer meldt inn i det nasjonale innreiseregisteret og informere disse om gjeldene karantenebestemmelser. Hensikten er å redusere importsmitte. Prosjektet skal også være en støtte til kommuner som trenger bistand, og mistanke om brudd på karanteneregler rapporteres videre til Kommuneleger og Arbeidstilsynet, som følger opp dette lokalt.

 

Dette er et ekstraordinært og stort prosjekt, som krever bemanning ut over det ordinære, og delvis også spesiell kompetanse. Aktiviteten på prosjektet er hovedsakelig påvirket av ytre elementer som status på smitte og vaksinasjonsprosessen, samt de reguleringer som myndighetene til enhver tid gjennomfører i hensyn til smitteberedskapen.

 

Maskineriet fikk tildelt oppdraget 2. mars 2021 gjennom en omfattende anbudsprosess. Tirsdag 16. mars var vi operative med 35 ansatte. Vi gjør oppringninger på 7 forskjellige språk i tillegg til norsk og engelsk. Dette er urdu, arabisk, somali, polsk, russisk, litauisk og rumensk. Avhengig av behov kan dette prosjektet om kort tid telle mellom 60-80 ansatte.

 

For Maskineriet er dette en ett spennende og utfordrende oppdrag, men også en naturlig videreføring på den jobben vi har gjort siden nyttår for Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) med 1. linje support på innreiseregisteret. Tar vi også med oppdraget med support på koronatelefonen til Oslo Kommune, så jobber nå over 100 ansatte i Maskineriet AS med koronarelaterte oppdrag.

 

Vi er stolte over at vi kan bidra i kampen med å redusere smitten, gi nyttig og korrekt informasjon til innbyggere og bistå med kontrollen på smittespredning på så mange språk. Dette har også skapt mange nye arbeidsplasser også for de som behersker andre språk enn norsk!

 

Vi krysser fingrene for at oppdragene ikke blir lengre enn nødvendig, og at vi snart kan leve som normalt igjen. I mellomtiden skal vi gjøre det vi kan for å redusere smitte, spre korrekt informasjon og øke verdiskapningen i samfunnet.

Ønsker du å jobbe i Maskineriet?