Janne Beathe Erøy

Bilde av Janne Beathe Erøy

KAM kundeservice

Jobbet i Maskineriet siden 2016.

Arbeidserfaring
Jobbet som teamleder innen kundeservice fra 2009-2016. Vært prosjektleder på flere kundeservice operasjoner hos Maskineriet.  Fikk i 2019 stillingen som KAM for våre kundeserviceoppdrag.

Hva er det beste med å jobbe i Maskineriet?
Det beste med å jobbe i Maskineriet er å være med på at andre oppnår salgssuksess. Det er god stemning og et veldig godt arbeidsmiljø!