Fredrik Bøhlerengen

Avdelingsleder Oslo

Jobbet i Maskineriet siden 2016.

Arbeidserfaring
9 års erfaring fra ulike roller innenfor salg og callcensterdrift .

Hva er det beste med å jobbe i Maskineriet?
Det beste med å jobbe i Maskineriet er den perfekte balansen mellom et konkurransedrevet og inkluderende arbeidsmiljø. Dette skaper stort engasjement blant oss alle, og man blir utfordret hver eneste dag!