Vårt klima og miljøarbeid

 

Maskineriet ønsker innspill til klima- og miljøarbeidet

Maskineriet skal bidra til et mer bærekraftig samfunn og tar derfor ansvar for vår miljøpåvirkning. En viktig del av arbeidet er å være Miljøfyrtårn-sertifisert. Det betyr at vi har etablert et miljøledelsessystem som styrer klima- og miljøarbeidet og hjelper oss med kontinuerlig forbedring. Sertifiseringen inneholder også konkrete krav som må oppfylles innen arbeidsmiljø, avfall/ombruk, energi, innkjøp og transport. Hvert år innrapporterer vi tall for våre aktiviteter som resulterer i et klimaregnskap, samt resultater og statistikk. Denne informasjonen gir god oversikt over framgang og forbedringspotensial, og gjøres offentlig tilgjengelig.

 

En del av Miljøfyrtårn-sertifiseringen handler om samspillet mellom virksomhet og samfunnet.  Derfor inviteres kunder, samarbeidspartnere og andre interessenter til å gi innspill om hvordan klima- og miljøpåvirkningen av våre varer/tjenester kan forbedres. Innspillene gir oss nyttig innsikt i hvilke behov og forventinger dere har til Maskineriet i årene fremover.

 

Planer for klima- og miljøarbeidet

 1. Ha et eget klimaregnskap
 2. Redusere utslipp
 3. Kompenser for restutslipp
 4. Bruke FN Bærekrafts mål retningsviser
 5. Ha et eget bærekraftombud
 6. Redusere sykefraværet

Miljøpolicyen følges opp med konkrete mål:

 1. Lage en oversikt over hvor vi påvirker klimaet
 2. Kjøpe klimakvoter og kompensere for de utslipp vi ikke har gjort noe med.
 3. Kjøpe klimakreditter som finansierer planting av skog i Panama.
 4. Formell utdanning til alle ansatte, ha til enhver tid 15% av de ansatte på utdanning
 5. Øke kompetansen til lederne for å nå en reduksjon i sykefravær til 12%
 6. Øke trivsel og medvirkning og kartlegge dette, mål 100%

 

For å nå målene skal det gjennomføres følgende tiltak:

 1. Lag et klimaregnskap
 2. Minimerer tjenestereiser
 3. Lease brukt IT utstyr
 4. Sortere avfall
 5. Kjøpe klimakvoter
 6. Kjøpe klimakreditter som finansierer planting av skog i Panama.
 7. Markedsføre og rekruttere ansatte til å ta en formell utdanning
 8. Markedsføre arbeidet som gjøres i sosiale medier
 9. Kjøpe pulsverktøy gjennom Simployer og gjennomføre trivselsundersøkelser
 10. Øke fokus på lederutvikling

 

Har dere innspill til hvordan klima- og miljøpåvirkningen av varer/tjenester kan forbedres hos Maskineriet?

Send forslag til post@maskineriet.no

Her kan du lese mer om vår HMS-policy og miljømål

Vi ser fram til å jobbe sammen for å skape et mer bærekraftig samfunn,

Vennlig hilsen

Maskineriet AS